Sơn Lót Kháng Kiềm Ngoại Thất

Liên hệ báo giá

Sơn Lót Kháng Kiềm Ngoại Thất là sơn công nghệ NANO bốn mùa tự thích nghi với biến đổi khí hậu, tăng cường kết dính, tăng bền màu.

Mã: Kiềm Ngoại Danh mục: